FRI FRAGT VED KØB OVER 500 kr.

BESTIL INDEN KL 16

FÅ DIN PAKKE I MORGEN

14 DAGES RETURRET

100%

SIKKER NETHANDEL
 
 
 
0item(s)

Der er ingen varer i kurven.

Fragt kun 29 kr - 14 dages returret

Product was successfully added to your shopping cart.

Handelsbetingelser

MakeupBox.dk

Montagehalsvej 16, st tv

2500 Valby

71994168

CVR.:  39 64 85 98

Når du handler på Makeupbox.dk,  er du dækket af forbrugerlovgivningen, som du kan læse om herunder:

 • Indholdsfortegnelse :
 • Generelt
 • Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer
 • Priser
 • Betaling
 • Ejendomsret
 • Levering
 • Forsinkelse
 • Risikoens overgang
 • Force majure
 • Mangler og reklamation
 • Annulering og ændring af ordre
 • Fortrydelsesret
 • Garanti
 • Produktansvar

 

§ 1. Generelt

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for MakeupBox’s salg af varer over Internettet til privatkunder.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne:

 

 

§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer

2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra webshoppen, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura.

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for webshoppen, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.

2.3 webshoppen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

 

§ 3. Priser

3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste der tages dog forbehold for trykfejl.

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.

 

§ 4. Betaling

4.1 Følgende betalingsformer er tilgængelige på webshoppen:

Dankort, VISA/Dankort, Mastercard, MobilePay, Viabill, Paypal.

4.2 Hvis kunden vælger at betale vha. Dankort, VISA/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, VISA, JCB, American Express eller MasterCard SecureCode eller Paypal, bliver pengene først trukket fra kundens konto når varerne afsendes fra webshoppen.

 

§ 5. Ejendomsret

5.1 Den leverede vare forbliver webshoppens´ ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.

 

§ 6. Levering

6.1 Webshoppen påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

6.2 Måtte webshoppen af kommercielle, tekniske eller af andre årsager skønne det nødvendigt, er webshoppen dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen.

6.3 Der er gratis fragt til en pakkeshop efter kundens valg. På ordrer under 500 kr. koster levering til privat- og erhvervs adresse 49 kr. 

 

§ 7. Forsinkelse

7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at webshoppen er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

7.2 Webshoppen skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

7.3 Webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilfælde.

 

§ 9. Force majeure

9.1 Webshoppen hæfter ikke for manglende opfyldelse af webshoppens´ forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor webshoppen kontrol og, som er egnet til at hindre webshoppen i opfyldelsen.

9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer webshoppen selv eller en af webshoppen valgt underleverandør eller transportør.

 

§ 10. Mangler og reklamation

10.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden omgående og inden 14 dage give webshoppen skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.

10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke webshoppen er ansvarlig, påtager webshoppen sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10.4 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehør skal være ubrugt, i original præsentabel emballage og smudsfri.

10.5. Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.

10.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to års reklamationsret på produkter, som købes hos webshoppen.

 

§ 11. Annullering og ændring af ordre

11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, aftales  i de enkelte tilfælde.

 

§ 12. Fortrydelsesret

12.1 Kunden har fortrydelsesret i 14 dage efter modtagelse af varerne.

12.2 I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil webshoppen overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand. Når den returnerede vare er modtaget, vil pengene for varen blive overført i løbet af 1-7 dage.

12.3 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehør skal være ubrugt, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri.

12.4 Webshoppen refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er retureneret i væsentlig samme stand og mængde. Er varen beskadiget, eller brugt, refunderes beløbet på varen mod en vurderet værdiforringelse

 

§ 14. Produktansvar

14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende webshoppens´ produktansvar:

14.2 Webshoppen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af webshoppen eller andre, som han har ansvaret for.

14.3 Webshoppen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. Webshoppen er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er webshoppen ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

14.4 Webshoppen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.5 I den udstrækning, webshoppen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde webshoppen skadesløs i samme omfang, som webshoppen ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter.

14.6 Disse begrænsninger i webshoppens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

14.8 Webshoppen er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af webshoppen. Webshoppen selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 1.000,00. webshoppen hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.

14.9 webshoppen og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.